Abe Vigoda & High Places @Horseshoe Tavern on July 16,2008
Abe Vigoda - Crane
http://youtube.com/watch?v=2UoONYsqRHE

Abe Vigoda - Dead City / Waste Wilderness
http://youtube.com/watch?v=XHdcigmv8SA

High Places - Head Spins
http://www.youtube.com/watch?v=WWN0jSTqbjM
[PR]
by soundfreak1978 | 2008-07-24 13:58 | YouTube
<< Purchased vinyl... No Age @Horsesh... >>